פרשת שמות

שובבי"ם – מה זה בכלל?

בימים אלו מציינים בעולם היהודי את ׳ימי השובבי״ם׳ • מה המשמעות של הימים הללו, למה מציינים אותם דווקא עכשיו, ואיך נוכל לגרוף רווח רוחני במהלכם?

כשהיינו עבדים

בני ישראל נאנקים תחת האכזריות העצומה של פרעה מלך מצרים • משה רבינו מחסל מצרי שהכה יהודי, ולאחר מכן נאלץ לברוח למדין • הקדוש ברוך הוא שולח את משה בחזרה למצרים כדי שיגאל את בני ישראל מבית עבדים.

שפרה ופועה – חסד ללא אינטרסים

חסד, כמו כל מצוה אחרת, צריך להיעשות ללא כל תנאים וללא שיקולים של רווח והפסד. וודאי וודאי שלא על מנת להתגדל, להתפרסם ולזכות להערכת הציבור.

מתחת לאף של פרעה

פרשת שמות מספרת כיצד מצילה בת פרעה את התינוק משה, שצף בתיבה על הנהר. היא מחליטה לאמץ אותו, ולוקחת אותו לחיות בארמון פרעה. אבל מייד מתעוררת בעיה: מה להאכיל את התינוק? באותם ימים לא הייתה מטרנה, אז כשמסיבה כלשהי היולדת לא יכלה להאכילו, היה צורך לשכור מינקת. במקרה של משה, הוא סירב לינוק מכל אישהקרא עוד...

מנהיגות

הבעיה"אחד מכל שניים וחצי חברים בקבוצות מיסיונריות ואחד מכל שלושה עד חמישה חברים בכתות – הם יהודים" (ד"ר פיליפ אברמוביץ, מנהלת מועצת הפעילים של קהילת ניו יורק נגד מיסיונרים וכתות). "אחד מכל 3-4 נערים יהודיים בחו"ל מעורב בבעיות אלכוהול ו/או סמים. אחד מכל 2-3 חברים ב'קבוצות תמיכה אנונימיות לגמילה מאלכוהול' בניו-יורק, הוא יהודי" (ד"ר אלוויןקרא עוד...

שתי נשים אמיצות

השבת, מחזירה אותנו הפרשה אל הימים האפלים, במצרים של פרעה, אל "עולמם החשוך של מחנות הריכוז" – כהגדרתו של פרופ' אנדרה נהר. השבת שוב "נבלה" במחיצתם של אחינו בני ישראל, עוד בטרם היו לעם מגובש. נחווה יחד עמם את מסכת ייסוריהם הנוראים, ונחוש בהשפלתם תחת עול הנוגש המצרי. השבת, נלמד גם משהו על שיטותיו המודרניותקרא עוד...

האמת מאחורי הגמגום

משה היה כבד פה וכבד לשון. בעיניו היווה מום זה מכשול למנהיגות. מחסום טבעי שאינו מאפשר את קבלת השליחות האלוקית. הוא אף העלה טענה זו באוזני האלוקים עצמו, בעת ההתגלות בסנה במדבר: "בי ה', לא איש דברים אנוכי גם מתמול גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי" (שמות ד',קרא עוד...

פרעה ובת פרעה

ברגע מסויים החליט פרעה לבטל את הזכויות האזרחיות של בני ישראל ולהטיל עליהם פיקוח חמור. יתכן בהחלט, שהסכנה הדמוגרפית שהתריע מפניה ("פן ירבה" – שמות א', י'), על תוצאותיה האפשריות, ("והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו"), נבעה מדמיון שווא. ובכל זאת פרעה חשש ממנה. אולם מדוע ההתאכזרות הנוראה הזאת כלפיהם, בלא שנקטוקרא עוד...

סנה בוער

הקב"ה בחר להתגלות למשה רבינו דווקא מתוך הסנה "ויאמר משה אסורה נא ואראה את המראה הגדל הזה מדוע לא יבער הסנה" (שמות ג', ג'). לבטח היינו מצפים שהקב"ה יופיע אל נביאו, במיוחד בהתגלות הראשונה, בצורה מפוארת ומרשימה, באמצעות עץ תמיר יותר מאשר הסנה השפל. אך לא כך היתה דעת השכינה. הדברים מקבלים ביטוי במדרש חז"לקרא עוד...