פרשת וישב

השליחות ש(לא) נכשלה

נפליג היום הרחק מפרשתנו, כדי להוסיף לה מימד של הבנה. נספר על כישלונה החרוץ של פגישה פוליטית רמת דרג, אשר עם מות גיבוריה, נהפכה לסיפור הצלחה. בכך, דומה היא לפרשתנו, על הגלוי והנסתר שבה.

ריק, בלי מים ?!

בפרשת וישב, יוסף מושלך על ידי אחיו אל הבור. התורה מתארת את הבור כ״ריק, אין בו מים״. אם הפסוק אומר שהבור ריק, למה צריך להגיד גם שאין בו מים?

יוסף הצדיק כמפיץ האמונה

יוסף, כנער, ניצב מול סביבה אלילית-מצרית זרה, אך למרות כל הקשיים הוא הקדיש את עצמו למשימה קדושה - להפיץ בקרב הצמרת המצרית את האמונה באלוקי ישראל.

מילים זהות

יהודה, כמנהיג האחים, נחשב כאחראי למשלוח כתונת הפסים הטבולה בדם השעיר ליעקב. המטרה היתה להרחיק כל חשד מהאחים, שמא היתה ידם בהעלמתו של יוסף.

מלכות בצל המוקד

בדרך אל המוקד, בעוד תמר מודעת שחלומה עומד להאכל בלהבות המדורה, ואף בניה מיהודה ימותו יחד עמה, הוכיחה גדלות שאין למעלה ממנה.

לבנות משפחה החיה בהרמוניה

  הורים רבים, מוטרדים ונבוכים ממריבות תכופות בין ילדיהם. לא ברור להם, האם מצב זה טיבעי, נכון, הגיוני, טוב, או שמא יש לטפל במריבות בין האחים, ואם כן, באיזו דרך? כאשר נכנסים לתמונה הילדים של הגיסה וההשוואה בינם לבין ילדי הבית, או אז המצב מסתבך לאין ערוך, ומחמיר ביותר – כשמצטרפת מקהלת העצות הנשמעת מבעדקרא עוד...

האור שבקצה המנהרה

  תשאלו את נועם ואביבה שליט… כמה הם חשבו… כמה הם בכו… כשרק דמינו לעצמם את חטיפתו של בנם היקר גלעד, ה' ישמרהו ויצילהו… לוּ נתבונן לרגע קט… לחשוב כיצד מרגיש החטוף ברגע קשה בו הוא מבין כי נפל שבוי בידי הצוררים הארורים… בו הוא תופס כי מעתה יהיה תחת חסותם של אויבי העם היהודי…קרא עוד...

כך ירדו בני ישראל למצרים

יוסף הצדיק נמכר לעבד, נמלט בעור שיניו מאשת פוטיפר, מושלך לכלא על לא עוול בכפו, ופותר את חלומות שר המשקים והאופים, זה משקורה השבוע בפרשה

חוטי המרקם הפלאי

בצאת יוסף מביתו שבחברון, הלך לקיים את מצוות אביו: "ויאמר ישראל אל יוסף: הלוא אחיך רועים בשכם… לך נא ראה את שלום אחיך" (בראשית ל"ז, י"ד). זו היתה המטרה, אולם אחיו שינו אותה. הם נטרו לו איבה על חלומות המלכות שקיננו בליבו. הם אף קינאו בו על שאביו העדיפו על פניהם. תפסוהו ומכרוהו לאורחת ישמעאלים,קרא עוד...