חומש ויקרא

הקרבן מקרב

שורש המילה "קרבן" הוא "קירוב" או "קרבה". בשפות אחרות משתמשים במקום "קרבן" במילים שמשמעותן היא "תשורה". שינוי זה אינו מקרי,קרא עוד...

מוות בעת שמחה

בני אהרן, נדב ואביהוא, מתו בעיצומו של אחד הרגעים המרוממים והמסעירים ביותר שידעו בני ישראל. רישומו של המאורע המזעזע נטבעקרא עוד...

מושגים מעולם אחר

המילים "שאת", "צרעת", "בהרת", "ספחת" ועוד, הן צורות מגוונות של שינויי עור ורקמות, שחלו לפתע בעור בשרו של האדם. בהבחינוקרא עוד...

מירוץ מכשולים במדבר

תרבותה של מצרים היתה המובילה בין תרבויות עמי קדם. המדע והאמנות, השירה והפולחן, הזנות והעבדות, פרחו בה וצברו הישגים מרשימיםקרא עוד...

קו עימות חדש

"קדשים תהיו כי קדוש אני ה' " (ויקרא יט, ב) בפרשיות הקודמות "כיסינו" כמעט את כל מערכות "התרגילים", הבאות לאלףקרא עוד...

האדם כמפעיל היקום

"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם" (ויקרא כ"ו, ג'). כי אז: "ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץקרא עוד...

שאור ודבש

נאמר בתורה איסור להקריב על גבי המזבח שאור או דבש: "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'"קרא עוד...