חומש דברים

איך אפשר להכריח?

ביום מותו של משה היו בני ישראל אחרי חוויה מזעזעת. הם שמעו את הקללות (דברים כ״ח). הם עמדו מול הגורל היהודי המוזר. גורל, שממנו לא יוכלו להתחמק לעולם.

ממדי הבנה חדשים

בטרם יפרוס משה בפני העם את מפת העתיד הנורא, מתבקשות מאליהן מלים מספר על הצדק האלוקי. זו שאלת השאלות, שתעלה,קרא עוד...

משא הפרידה

דרך ארוכה עשה האיש משה מן היום בו אמר לאלוקים, המטיל עליו את שליחותו הגדולה: "לא איש דברים אנוכי" (שמותקרא עוד...

ההתנתקות…

כהמון בית ישראל הצטרפתי גם אני לחברת הנופשים בע"מ… שהיתי בחיפה למרגלות הר הכרמל, שם פגשתי נופשים רבים שבאו להחליףקרא עוד...

הכותל המערבי שבליבנו

כשם שהשראת השכינה בהר הבית היא ערובה לבניינו במהרה בימינו, כך מצווה כל יהודי למתוח גשר על פני תהום החורבן ולבנות מחדש בתוככי לבו את בית מקדשו הפרטי.