פרשת וירא

עקדתו של אברהם

במרוצת 137 שנות חייו הוא זכה לרשום דפים מזהירים בתולדות היהדות והאנושות גם יחד. עוד בהיותו בן שלוש החל לחקור אחר הפשר של פלא הבריאה.   כאשר היה בן ארבעים, כבר יצא שמו לפניו כמי שבעט במוסכמות העולם האלילי העתיק, וכמי שמטיף השכם והערב לאמונה בא-ל יחיד. הוא התפרסם לתהילה ברדיפתו אחר הטוב: הכנסת אורחים,קרא עוד...

זעקת סדום ועמורה

סדום היתה ״מדינת חוק״ מסודרת, כל העובר על חוקיה נענש בצורה חמורה. הענשת גומלי חסד לא נחשבה בסדום כרשעות או כאכזריות, אלא כ״מעשה הגון״ של שמירת חוקי המדינה.

תמונות בשחור לבן

העושר יצר תיאוריה כלכלית הטוענת שהזולת, בעצם מהותו, פוגע במרחב המחיה שלנו. סדום היתה למולדת האגואיזם המאורגן, המעוגן בחוקי המדינה.

סמוך עָלַי…?!

סמוך עלי…        שמעת ודאי לא פעם את עצמך אומר למכרך ו/או לבוס שלך ואולי אפילו לחברים מהשכונה… 'סמוך עלי…' אין לך מה לדאוג… אני יסתדר נפלא… שמעת ודאי לא פעם את עצמך אומר אל היצר הרע שבך… אתמול… או היום… ואולי רק לפני שעה קלה… 'סמוך עלי…' אם לא אמרת כך… בוודאי שהתכוונת לכך… החורףקרא עוד...

אבות האומה

התואר ״אבות״ אינו מציין רק את קירבת המשפחה שיש לנו איתם ואת היחוס שאנו מתייחסים אחריהם. אברהם, יצחק ויעקב, זכו לתואר ״אבות״, משום בפעולותיהם הם הניחו את היסודות ואת התשתית לבנין האומה.

יש כאן 'בוס'!

גם כאשר הדברים לא ברורים, כשהקב״ה פונה אלינו, התפקיד שלנו זה להיות שם, מוכנים ומזומנים.

במעלה הר העבודה

סימפוזיון מרתק עם פרשני הדורות ברצון עז לפצח את צופן החידה הגדולה, לנסות ולגעת בשולי הר המוריה

כיצד להיות מחנך

תפקידו של המורה בבית הספר הממלכתי זהה לזה של המלצר במסעדה. האחרון מגיש על גבי מגש את בקשותיהם של הסועדים ואף הראשון מגיש את מה שנדרש ממשרד החינוך, אך למורה, כמו למלצר, אין כל ענין בתכולה שאותה מגיש.

לא – לחינוך במהלכים דרסטיים

אין מקום לביצוע מהלכים דרסטיים [עזים, נמרצים] בענייני חינוך, יש ליצור תהליכים אשר יש בכוחם להביא לתוצאה רצויה. התהליכים - מתמשכים וארוכים, טווח הצפייה לתוצאה אינו מיידי בדרך כלל.