פרשת לך לך

הרוב צודק?

האם כל המעשנים הינם חסרי השכלה? אנאלפבתיים? לא ולא! ביניהם אנשי רוח ומדע, חכמים ונבונים, מכל שכבות האוכלוסייה ואף רופאים ידועי שם. הכיצד? וכי אבדו כל אלו את שפיות דעתם?

מטעמים לפרשה

                  לצפיה בעלון מטעמים – לחץ כאן  

בשבילי הפרשה – פרשת לך לך

ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך (יב, א)   אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן אפילו ערובי תבשילין שמרו בביתו של אברהם אבינו שנאמר וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורתי וכו', אמר לו הקב"ה אתה מדקדק במצותי ואתה יושב עם עובדי עבודה זרה, צא מביניהן לךקרא עוד...

הגדול מחברו יצרו גדול ממנו

ביקש יעקב לישב בשלוה-אמר הקדוש ברוך הוא: לא דיין של צדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, עוד הם מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה? קפץ עליו רוגזו של יוסף.     ויש להבין: וכי צרות עין יש לפניו יתברך, חס ושלום? ומה בכך שהצדיק יהנה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, ובפרט שהלא יש מצוות שמגיעקרא עוד...

איזה דור זה !

היום, כל העולם ״שכן״ של כל העולם, כולם יודעים על כולם, כולם מכירים את כולם, וקשה למדר את מוקד הבעיה.

מידת סדום

מה כל כך גרוע בכך שאני חושב שמה ששלי שלי ומה ששלך שלך?

נסיעת מבחן

כאשר יאמרו לאדם התסכים לקבל מליון דולר? וודאי שיציית ויקח, אך כאשר יאמר לו להיפך, התסכים לתת לצורך חשוב חלק קטן מסכום זה? יהסס לפני שיפתח את ידו.

לך לך, אל… עצמך

הקב״ה אומר לכל אחד ואחד מאיתנו ״לך לך״ - לך אל עצמך, אברהם אכן שמע את הקריאה האלוקית הזאת. אנו מקווים שכולנו נצליח לשמוע אותה ביום מן הימים.

האדם בכּור הנסיון

הנסיון, אינו דבר של מה בכך… הנסיון דבר קשה הוא… הנסיון רודף אחרינו בכל יום משארית חיינו… הנסיון אינו מרפה מעמנו… ואף לא לרגע בחיינו… עת לנסיונות הילדות ועת לנסיונות הבחרות… עת לנסיונות חיי הרווקות ועת לנסיונות שבחיי הנישואין… עת לנסיונות שבין איש לאשתו… ועת לנסיונות שבין אב לבנו ובתו… עת לנסיונות שבין אדם למקום…קרא עוד...

עבודת אלילים בימינו

"אין לך אדם התלוי באחרים, יותר מזה הרודף אחר הכבוד" (ע"פ דברי ר' ישראל מסלאנט)   "ויאמר ה' אל אברם, לֵךְ לְךָ…" (בראשית י"ב, א')   "לֵךְ לְךָ – להנאתך ולטובתך" (רש"י שם)   זה לא מקרי שכבר בשלב הזה אומר הקב"ה לאברהם לעשות משהו בשביל עצמו.   טמונה בכך משמעות חשובה, משום שאברהם האמיןקרא עוד...