צום גדליה

                   

עיר

כניסת הצום

יציאת הצום

ירושלים

05:06

18:37

חיפה

05:06

18:56

תל אביב

05:08

18:38

באר שבע

18:08

18:41