פרשת תולדות

הנחיית הורים מרבקה אמנו

רבקה נושאת בתואר "אם יעקב ועשיו", אלו הם שני בניה.   יעקב, איש תם הוא ויושב אהלים, ללא ספק מכבד הוא את אמו, וגורם לה נחת במעשיו.   עשיו, איש יודע ציד, איש שדה. רבקה מכירה את מעשיו, יודעת את תועבות לבו, וליבה נאכל.   עשיו מכבד את אביו ללא גבול, הוא טורח למענו ומנסהקרא עוד...

למה נולדתי בכלל?

עשיו הרשע רצה לצאת מבטן אמו בכל פעם שעברה ליד בית עבודה זרה ^ האם הוא באמת נולד להיות רשע ולא היה לו סיכוי להיות צדיק? ^ מאמר על פרשת תולדות.

שורש הרע

האם אנחנו באמת אנשים טובים? או שאנחנו מרמים את עצמנו כמו גם את הזולת? ומהי, בעצם, ההגדרה של ״טוב״???

לישר קו עם האמת

כולנו, בשלב זה או אחר בחיינו, מוצאים את עצמנו נצמדים לעמדה ישנה כלשהי, אפילו שאנחנו כבר יודעים שהיא לא נכונה. השקענו בה כל כך הרבה, שכואב לנו להודות שטעינו.

בארות מים חיים

בארותיו של יצחק, הראשונה והשניה, רומזות לבתי המקדש הראשון והשני. על בארות אלו ניהלו הפלישתים את מלחמתם. הם חפצו לאטום אותן ולאבד את זכרן מהעולם.

התפילה

על האדם לפנות למי שהכול שלו, לבורא המשגיח בהשגחה פרטית תמידית על עולמו, ולבקש ממנו שימלא את משאלות לבו לטובה.

הבוז לבכורה

עשיו, איש העולם הזה, אמון על נהנתנות לשמה. אדם המחפש את ההגשמה האישית בחושניות המצמיחה תועלת מיידית. סיסמתו היא: ״הנאות עכשיו!״

לשרש את הטעות

יצחק אבינו היה מודע לכך שהוא חוליה בשרשרת, וממנו עתיד לקום העם הנבחר. יצחק גם ידע שאת עם ישראל יקים יעקב שכל חייו היו קודש לה׳.

מידה כנגד מידה

שני גויים, שתי ישויות קוטביות, מספירות רוחניות נוגדות, מבשרות את לידתן של שתי תרבויות שתיאבקנה לעולם זו בזו על הבכורה בעולם.