זמני כניסת ויציאת שמחת תורה- 2017

עיר

כניסת השבת

יציאת השבת

רבנו תם

אלעד

17:43

18:48

19:25

באר שבע

17:52

18:49

19:27

בית שמש

17:35

18:48

19:26

ביתר עילית

17:36

18:47

19:27

בני ברק

17:50

18:48

19:24

חיפה

17:42

18:47

19:24

ירושלים

17:36

18:47

19:27

מודיעין עילית

17:44

18:47

19:26

צפת

17:43

18:45

19:20