זמני חג הסוכות תשע"ח- 2017

עיר

כניסת השבת

יציאת השבת

רבנו תם

אלעד

17:51

18:56

19:33

באר שבע

18:01

18:57

19:36

בית שמש

17:44

18:56

19:35

ביתר עילית

17:45

18:56

19:36

בני ברק

17:58

18:57

19:32

חיפה

17:51

18:56

19:33

ירושלים

17:45

18:55

19:36

מודיעין עילית

17:52

18:56

19:34

צפת

17:52

18:54

19:29