המלאכות האסורות בשבת

לפני פירוט הפעולות האסורות נציין שבמסגרת זו מובאות דוגמאות בלבד. בל"ט מלאכות שבת כלולות פעולות נוספות שלא הוזכרו כאן.


 

א. "חורש" – הכשרת קרקע לזריעה או לנטיעה וכן הסרת דברים המפריעים לגידול הצמחים.

פעולות אסורות: חפירה או עשיית חריץ בקרקע (גם על ידי גרירת חפצים כבדים כספסל וכדו' שעושים חריצים בקרקע), סיקול אבנים, סילוק קיסמים או עשבים, זיבול, ניקוז, ישור הקרקע (מילוי חריצים וגומות או הסרת תלולית), פיזור אדמה, טאטוא גינה וכן, משחקים שבהם משתנה שטח הקרקע, כמשחק הגולות ועוד.

פעולות אלו וכן הפעולות שבמלאכות הבאות (זורע, קוצר וכו'), אסור לעשותן גם בעציצים. הכשרת קרקע העומדת לבניה, נכללת במלאכת בונה (מלאכת ל"ד), ראה להן.


 

ב. "זורע" – זריעה, נטיעה או פעולה אחרת המסייעת לגידול צמחים.

פעולות אסורות: השלכת זרעים או גרעיני פירות על אדמה הראויה לזריעה, נטיעה, הברכה או הרכבה, זימור או גיזום, השקאת צמחים, שימת פרחים במים והוספת או החלפת מים שפרחים עומדים בהם, ניכוש עשבים, דילול צמחיה צפופה, זיפות עצים וכיסוי משתלות.


 

ג. "קוצר" – עקירת דבר ממקום גידולו.

פעולות אסורות: קצירת תבואה, קטיפת פירות, שבירת ענפים או ניסורים וטלטול עציצים עם צמחים העומדים על הקרקע ממקום למקום. במלאכת קוצר נכלל גם איסור רדית דבש מכוורת.

חז"ל אסרו עשיית פעולות העלולות להביא לעקירת צמחים או ענפים, כגון: טיפוס על עצים או שימוש בהם, רכיבה, שימוש בבעלי-חיים או נסיעה בעגלה שבעל-חיים מושך אותה (מחשש שמא יחתוך זמורה כדי להנהיג את הבהמה).ד. "מעמר" – איסוף דברים מפוזרים או קיבוצם ליחידה אחת.
הפעולות האסורות: לקיטת פירות שנשרו, איסוף זרדים או קש, עשית זרי פרחים והשחלת פירות על חוט או כבישתם לגוש אחד (עיגולי דבילה).


 

ה. "דש" – פירוק והפרדה של דבר מחיבורו הטבעי.

הפעולות האסורות: דישת תבואה, פירוק פולים מנרתיקיהם (אם הנרתיקים – השרביטים אינם ראויים לאכילה), סחיטת פירות וירקות וחליבת בהמה (את אופן החליבה המותר, יש לברר אצל אדם בקי בהלכה).


 

ו. "זורה"  - הפרדת דברים לסוגיהם השונים או הפרדת פסולת מאוכל בעזרת זריה לרוח או ניפוח בפה.


 

ז. "בורר" - ברירה לסוגים שונים או הפרדת פסולת מאוכל.

פעולות אסורות: מיון חפצים לפי סוגיהם השונים, ניפוי קמח, סינון משקים שמעורבת בהם פסולת, הצפת מים על פירות וירקות כדי שהפסולת תצוף או תשקע והוצאת פסולת מאוכל (אופן הברירה המותרת מובא להן).


 

ח. "מרקד" – הפרדת דברים לסוגיהם השונים או הפרדת פסולת מאוכל ע"י הרקדה בנפה וכדומה.


 

ט. "טוחן" – טחינה או פירור לחלקים דקים.

פעולות אסורות: טחינת תבואה, קפה ומאכלים מסוגים שונים, שחיקת פלפלים, שיוף מתכת, עץ וכדומה וקציצת ירקות ופירות לחתיכות דקות מאד.


 

י. "לש" – עירוב מוצק ונוזל (כגון מים עם קמח, עפר או מלט וכדו') והפיכתם לבלילה אחת.

פעולות אסורות: לישת בצק או שאר נוזלים ומוצקים יחדיו. גם פעולת הלישה הראשונה שהיא יציקת הנוזלים על המוצק, מבלי לבחוש בתערובת, כלולה לעיתים באיסור לישה (כמובא בהלכות להלן).


 

יא. "אופה" (מבשל) – פעולה המשנה באמצעות חום מאכלים, משקאות או חומרים שונים.

הפעולות האסורות: אפיה, בישול, צליה, וטיגון, התכת חומרים מוצקים כשעוה ומתכות, יבוש עצמים בתנור ועוד (פרטי מלאכת בישול מובאים להלן).


 

יב. "גוזז" – עקירת דבר ממקום גידולו הטבעי על גוף האדם או על גוף בעלי-חיים.

פעולות אסורות: גזיזת צמר או תלישתו, מריטת נוצות, גזיזת שערות או תלישתן, גזיזת צפרנים, תלישת פיסות העור הקטנות שסביב הצפרנים, הסרת שערות ויבלות על ידי חיתוך או על ידי אמצעים כימיים או חשמלים, תלישת שערות ממעילי פרווה ועוד.

אין להסתרק בשבת במסרק כמו בימי חול, כי על ידי הסירוק עלולות להתלש שערות (דינים מפורטים בהקשר לסירוק שיער מובאים להלן).


 

יג. "מלבן" (מכבס) – פעולה המביאה לניקוי או לתוספת ברק לבגדים, לאריגים וכדו'.

פעולות אסורות: שרית בדים ובגדים במים או בנוזלים אחרים, שפשוף בדים, ניעורם ממים או סחיטתם, גיהוץ, הסרת כתמים וניקויים, ניער אבק או הברשה של בגדים, כובעים וכדו' (אסור להסיר אבק מבגד שמקפידים על נקיונו), קפול טלית או בגדים בקפלים הקודמים שלהם (בהלכה זו מצויים תנאים ופרטים רבים), שימוש בספוג, תלית כבסים רטובים, סחיטת מים משיער הראשו או הגוף (לאחר רחצה) ועוד.


 

יד. "מנפץ" – הפרדת חומר מוצק או חומר סבוך לחוטים.

פעולות אסורות: סריקת צמר גולמי, ניפוץ גבעולי פשתן וכדו'.


 

טו. "צובע" – שינוי הצבע הטבעי או המלאכותי וכן חיזוק הצבע הקיים של חפץ או של נוזלים.

הפעולות האסורות: משיחת צבע על פני חפצים שונים, צביעת אריגים בתוך תמיסה, המסת צבעים בתוך מים או נוזלים אחרים.

הפעולות האסורות: משיחת צבע על פני חפצים שונים, צביעת אריגים בתוך תמיסה, המסת צבעים בתוך מים או נוזלים אחרים, עשית תמיסות כימיות הגורמות לתגובות צבעים, פתוח צילומים וצביעת הפנים, העיניים, הצפורנים והשפתיים באמצעות חומרי איפור.


 

טז. "טווה" – עשית חוטים מחומר גלם על ידי משיכה, מתיחה, שזירה, סיבוב, או גלילה וכדו'.

פעולת אסורות: עשית חוטים וחבלים, שזירת חוטים חדשים או חוטים שנפרדה שזירתם וכדו'.


 

יז. "מיסך" – פעולת הכנה למלאכת האריגה, יש המזהים אותה עם פעולת העברת (יצירת) חוטי השתי.


 

יח. "עושה בתי נירין" – פעולת הכנה למלאכת האריגה, יש המזהים מלאכה זו עם פעולת העברת חוטי השתי במכונת האריגה.


 

יט. "אורג" – העברת חוטי הערב דרך חוטי השתי.

בשלושת מלאכות אלו (עושה בתי נירין, מיסך ואורג) הקשורות לתהליך האריגה נכללות הפעולות האסורות: עשית אריגים, סריגת צמר, קליעת חוטי ברזל (תיל), ענפים גמישים, קש (רפיה) וכדו'.


 

כ. "פוצע" – פירוק דבר ארוג או קלוע לחוטים.

הפעולות האסורות: הפרדת אריג לחטים, נטילת חוט מהבגד, מבד או מתחבושת, הוצאת חוט מרקמה, הוצאת חוטי האימרה מהבגד והפרדת חוטים שזורים.


 

כא. "קושר" – עשית קשר בר-קיימא (כלומר, בר-קיום).


 

כב. "מתיר" – התרת קשר בר-קיימא.

במלאכת קושר ומתיר נכללות פעולות קשירה והתרה של כל סוגי הקשרים שהינם בני-קיימא (ראה פרטים נוספים להלן בהלכות נ"ג – נ"ד).


 

כג. "תופר" – חיבור שני בדים או חומרים אחרים זה לזה.

פעולות אסורות: תפירה בחוט, הדבקת ניירות, בדים, עורות וכל חומר אחר בדבק, הידוק חוט תפירה שנתרפה בבגד והידוק ניירות או חוברות במכשיר הידוק.


 

כד. "קורע" – קריעת ניירות, בדים, וחומרים אחרים, הפרדת חיבור בדבק וכדו'.


 

כה. "צד" –  תפיסת בעלי חיים או צמצום חופש תנועתם באופן שהאדם יכול לתופסם בקלות.

פעולות אסורות: ציד בעלי חיים (כולל חרקים) ביד או במכשירים, הברחת בעלי חיים לתוך מקום סגור שאפשר בנקל לתופסם בתוכו, סגירת חלונות בפני צפרים שנלכדו, סגירת מיכלים שנכנסו לתוכם זבובים והעמדת מלכודות או מתקני ציד אחרים.


 

כו. "שוחט" – פעולה המקצרת את חייו של בעל- חיים.

פעולות אסורות: נטילת נשמה (הריגה) בכל צורה שהיא וכן, הוצאת דג מהמים, השמדת חרקים ועוד. כמו כן, אסורה הוצאת דם, עשיטת חבורה (פצע) ואפילן באופן שהדם נצרר (מתחת לעור) ולא יצא לחוץ. אסור ללחוץ על פצע כדי שיצא ממנו דם.


 

כז. "מפשיט" – הפשטת עור של בעלי חיים והסרתו.

(מותר להסיר בעת האכילה את העור מהעוף המבושל, כי הוא ראוי לאכילה ונחשב כאוכל, אך אסור למרוט את קצוות הנוצות מהעור).כח. "מעבד" – עיבוד עורות וחומרים אחרים.

פעולות אסורות: עיבוד עורות, סיכת עורות (כולל נעלים) בשמן, שימת חומרים בתמיסות כימיות לצורך עיבוד, כבישת מאכלים, מליחת דגים וכדו'.


 

כט. "ממחק" – שחיקה והחלקה של עור ושל חומרים אחרים.

פעולות אסורות: החלקת עור והסרת השיער ממנו, שימוש במשחות (מכל הסוגים), שימוש בסבון מוצק (פרטים נוספים ראה להלן), ניקוי סוליות נעלים בכח במגרדת או בברזל ושיוף חומרים בניר זכוכית.

 


ל. "משרטט" – עשית סימונים על חומרים שונים.

פעולות אסורות: רישום קוים וסימונים בדיו, בצבע או בדבר חד ואפילו בצפורן, לשם חיתוך או חלוקה, על כל סוגי החומרים.


 

לא. "מחתך" – חיתוך, תלישה, קריעה ועקירה של חומרים שונים לפי מידה רצויה.

הפעולות האסורות: חיתוך לפי מידה של אריגים, עור, נייר ושאר סוגי החומרים, חידוד עפרונות, קטימת קיסם או ענף דק כדי לחצוץ את השנים ועוד.


 

לב. "כותב" – כתיבת אותיות, מספרים, קוים או צורות, הנחשבות אצל בני האדם כסימנים מובנים.

פעולות אסורות: רישום אותיות או צורות על ידי כתיבה, שרטוט, ציור, חריטה או רקמה וכן, יציקת אותיות, הטבעת חותמת, גזירת אותיות, הדפסה ועוד.

הכתיבה אסורה על כל חומר שנחכר עליו הכתב כגון: ניר, עץ, קרח, חול, אדים שעל החלון, משקאות שעל השולחן ועוד.

חז"ל אסרו עשית פעולות העלולות לגרום לכתיבה, כגון: דבור בעסקי משא ומתן, עשית קנינים, מדידה ושקילה, קריאת ענינים מסחריים, קריאת רשימת אנשים קרואים, עריכת משחקים שהדרך בימי חול לכתוב בהם ועוד.


 

לג. "מוחק" – מחיקת או איבוד כתב או צורה.

פעולות אסורות: המחיקה אסורה בכל אופן, כגון, מחיקה במחק או בנוזלים כימיים, גירוד, קריעה וכדו'.


 

לד. "בונה" – פעולה המשמשת להתקנת מבנים או חלקים מהם.

פעולות אסורות: עבודות ופעולות הקשורות לבניה, כגון: חפירת יסודות, יציקת מלט, בנית קירות, הרכבת דלתות וחלונות, ישור או שינוי בקרקע העומדת לבניה, טאטוא קרקע לא מ מרוצפת, תקיעת מסמר בקיר, קדיחת חור בקיר או ברצפה, החזרת דלת או חלון שהתפרקה, עשית אהלים, פריסת כיסויים והקמת מחיצות (פרטים נוספים ראה להלן בפרק כ' הלכות נ"ז-ס"א).


 

לה. "סותר" – סתירה או פירוק של כל מה שתואר במלאכת בונה.

פעולות אסורות: סתירת "הריסה או פירוק) מבנים, הוצאת מסמרים ממקומם וכו'.


 

לו. "מבעיר" – הדלקת אש, הגברתה או הארכת קיומה.

פעולות אסורות: הדלקת אש בכל אופן שהוא, כגון ע"י: גפרור, מצית, זכוכית, מגדלת, חשמל, אמצעים כימיים וכן, העברת אש מאש הדולקת כבר, ליבוי גחלים, עישון, הוספת חומרי דלק לאש בוערת ועוד.


 

לז. "מכבה" – כיבוי אש וכן צמצום תהליך הבערה או קיצור זמנו.

הפעולות האסורות: כיבוי אש בכל אופן, כגון ע"י שפיכת מים, קצף או חול, פתיחת דלת, נשיפה בפה, דריכה ברגל, כיסוי בשמיכה, הוצאת חומרי דלק (עצים או נוזלים דליקים) מהאש ועוד.


 

לח. "מכה בפטיש" – פעולות סיום וגימור של מלאכות או של כלים וכדו'.

הפעולות האסורות: פעולות המקובלות    

תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. מעוז (22/10/2012 20:33:52)
2. גל (4/08/2013 19:35:38)
שאל את הרב
דלג על שאל את הרב

שאל את הרב

 

 

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

*
רשימת תפוצה


 

מאמרים חדשים
דלג על מאמרים חדשים

מאמרים חדשים

     

 

הצחוק יפה לבריאות

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

 


    

 הוראות יצרן 

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!


   

 

מחפשים סגולות? 

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!


    מבחן בגרות

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום


   

חשיבות עניית אמן

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

עבור לתוכן העמוד