סיפורי צדיקים

זריזות בקיום מצוות פירעון חוב

היה זה ביום חורף קשה, בחוץ ניתך גשם עז, שלא הותיר מקום לדמדומי חמה להראות בשמים, קולות הרעמים החרידו את שמי ברנוביץ, והבזקי הברקים שהופיעו חלופות על פני השמים האירו את שביליה המפותלות של איזור הישיבה. ראש הישיבה הגאון רבי אלחנן ווסרמן נראה היה צועד כשהוא מתעטף בצעיף מפני הקור העז ששרר בחוץ, מעטה רךקרא עוד...

"בחזקת אריה"

צעיר לימים היה רבי אריה לוין זצ"ל כאשר יצא את מפתן בית הוריו לעבר ישיבת ואלאז'ין המעטירה. הוריו, עניים מרודים, שהפרוטה מהם והלאה, ציידוהו במנת חום הגונה, בתפילות ובתחנונים. מחוסר אמצעים הם לא רכשו עבורו כרטיס נסיעה ברכבת והנער הצעיר נאלץ לעשות רגלי את הדרך לישיבה. ימים ארוכים צעד רבי אריה בדרכים, עד שזכה להגיעקרא עוד...

ומה יהיה ביום ראשון?

״ומה יהיה ביום ראשון?״, שאלה הרבנית, ״האם נבזבז את כל האוכל על סעודות השבת, ונרעיב את הילדים שלנו ביום ראשון?״. סיפור נפלא מתקופת הצנע בביתו של רבי יהודה צדקה אשר בירושלים, כשקית אורז אחרונה נותרה בודדה במזווה המשפחתי.

קניין קרקע אמת שקידש שם שמים

קניין קרקע אמת שקידש שם שמים   המקובל הירושלמי רבי סלמאן מוצפי שימש בצעירותו כנאמן ביתו של הגביר של יהודי עיראק מר מנחם דניאל, עסקאות רבות נרקמו בתוך אחוזתו, ורבי סלמאן דאג כל העת שכל הקניינים ייעשו ביושר ובאמת ללא הטלת רבב.   באחד הפעמים כשישב רבי סלמאן עם שייח מוסלמי גדול שהיה מנכבדי האזור,קרא עוד...

שבת בבית החפץ חיים

חיים, תלמיד בן ארבע עשרה, למד בישיבה קטנה ברוסיה, והיה בדרכו הביתה. הרכבת היתה אמורה להגיע לתחנה ביום חמישי אחר הצהרים ובה היה עליו לנסוע לביתו, בעירה קטנה בפולין. חיים ידע שגם אם תגיע הרכבת בזמן הוא יגיע לביתו רק כמה שעות לפני שבת.   הרכבת הופיעה בתחנה רק ביום חמישי בערב, וכשעלה חיים לרכבתקרא עוד...

הישועה באה בדרך לא טבעית!

״באותו רגע, נפתחו חלונות עזרת הנשים, והנשים, ביניהן גם נשות הגבאים, החלו צועקות בקול רם: ״איזו חוצפה נגד הרב!״

גאוותו של רבי לוי יצחק מבארדיטשוב

בבית הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, פונה הרבנית ושחה את דאגתה בדבר התבגרותן של בנותיהן, ואין בידם ולו נדוניה קטנה ליתן בעבור קבלת כתובה לבתם הגדולה שזה מכבר הגיע לגיל הנישואין.. והיא מבקשת ממנו לילך לרבו ולשאול לפיו. משראה רבי לוי יצחק דאגת אשתו, הוא פנה ויצא לדרכו הארוכה לשאול את רבו בדבר הדאגה המסיחהקרא עוד...