Latest Posts

הם החליטו לשחד את החיילים הרומאים שהקיפו את העיר, ומדי יום היו משלשלים להם אל מעבר לחומה שני דליים מלאים בזהב

יולי 18, 2019 9:12 pm Published by Leave your thoughts

כך התבטלה הקרבת קרבן התמיד בבית המקדש, וכך ידעו הכהנים כי כבר נגזרה הגזרה ועתידים עיר הקודש ובית המקדש ליפול בידיהם של הרומאים הרשעים.

בקול חרישי פצח הרבי בניגון איטי, שר בדבקות את המילים. הצנזורים הקומוניסטים אמנן ידעו יידיש, אך את 'לשון הקודש' הם לא הכירו

יולי 9, 2019 10:40 pm Published by Leave your thoughts

סיפור מרטיט על גבורה עילאית שר הרבי מסקולען, שהצליח להערים על השלטון הקומוניסטי והעביר מסר חודר לעם היהודי, באמצעות שיר שהלחין בין כותלי הכלא.

איך שומרים שבת?

יוני 27, 2019 9:19 am Published by Leave your thoughts

שמירת השבת כרוכה בהרבה מאוד הלכות ופרטי דינים על כל צעד ושעל, איך נוכל לשמור שבת כבר עכשיו? קבלו הדרכה שתעזור לכם להתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה.